Drogi uczniu, znajdziesz tu aktualności z "matematycznego życia szkoły", listę filmów edukacyjnych, łamigłówki i przede wszystkim cenne informacje dotyczące konkursów, w których możesz wziąć udział

Konkurs kuratoryjny dla gimnazjum

Program merytoryczny
Zadania z lat poprzednich
Materiały do pierwszego etapu


ETAP I (szkolny)
Uczestnicy powinni wykazać się wiedzą i umiejętnościami obejmującymi wybrane treści podstawy programowej kształcenia ogólnego, w części dotyczącej przedmiotu matematyka na III etapie edukacyjnym.
Zakres merytoryczny dotyczy treści nauczania następujących działów tematycznych podstawy programowej:
1. Liczby wymierne dodatnie.
2. Liczby wymierne (dodatnie i niedodatnie)
3. Potęgi.
4. Pierwiastki.
5. Procenty.
6. Wyrażenia algebraiczne.
7. Równania.
8. Figury płaskie, podpunkty od 10.1 do 10.10.
Poszerzenie treści podstawy programowej
na I etapie obejmuje następujące zagadnienia:
                                                          
Podzielność liczb                                              Dzielenie z resztą
Obliczanie NWW i NWD
• Działania na liczbach niewymiernych;
Liczby niewymierne i działania na nich
Zadania z wzorami skróconego mnożenia
Rozwiązywanie nierówności
Wzajemne położenie okręgów
Kąty środkowe i wpisane
• Własności wysokości i środkowych trójkąta.
                                            

                        Twierdzenie o środkowych trójkąta                         Przegląd własności trójkątów

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz