Drogi uczniu, znajdziesz tu aktualności z "matematycznego życia szkoły", listę filmów edukacyjnych, łamigłówki i przede wszystkim cenne informacje dotyczące konkursów, w których możesz wziąć udział

Regulamin 2017/18 MATEMATYKA PROCENTUJE

REGULAMIN XII DZIELNICOWEJ OLIMPIADY MATEMATYCZNEJ
MATEMATYKA PROCENTUJE

  I. Honorowy patronat nad Olimpiadą obejmuje Burmistrz Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy .
  II. Olimpiada organizowana jest przez Szkołę Podstawową nr 4 im. Władysława Broniewskiego.
  III. Olimpiada adresowana jest do uczniów klas V, VI i VII szkół podstawowych Dzielnicy Ursus: klas V – VII w dotychczasowych szkołach podstawowych oraz klas VII w szkołach podstawowych przekształconych z gimnazjum.
  IV. Celem konkursu jest:
  - upowszechnienie wiedzy matematycznej wśród uczniów;
  - integracja młodzieży szkół podstawowych dzielnicy;
  - wymiana doświadczeń kadry nauczycielskiej.
  V. Temat XII edycji olimpiady brzmi: „Matematyka procentuje”.
  VI. Szkoły potwierdzają uczestnictwo w konkursie do dnia 15.11.2017 r. mailowo lub
  faxem:
  Szkoła Podstawowa nr 4 , ul. W. Sławka 9, 02-495 Warszawa
  tel./fax 662 67 80
  VII. Zakres olimpiady obejmuje:
  I etap:
  - Pojęcie procentu.
  - Obliczanie procentu danej liczby, liczby, gdy dany jest jej procent, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba.
  - Diagramy procentowe.
  - O ile procent więcej, o ile mniej?
  - Obliczenia procentowe w zadaniach tekstowych.
  II etap:
- Zakres I etapu oraz zagadnienia:
  - Promile.
  - Próby złota i srebra.
  - Stężenia procentowe roztworów.
  III etap:
  - Zakres I i II etapu oraz zagadnienia:
  - Podstawowe pojęcia z zakresu bankowości (bank, depozyt bankowy, deflacja, inflacja, kapitalizacja odsetek, karta kredytowa, karta debetowa, konto oszczędnościowe, konto walutowe, kredyt, lokata terminowa, NRB, ROR, SKOK, zadania NBP, BFG i jego rola)
  - Oprocentowanie oszczędności i kredytów – procent prosty.
  - Oprocentowanie oszczędności i kredytów – procent składany.
  VIII. W olimpiadzie uczniowie rywalizują indywidualnie.
  IX. Olimpiada zostanie przeprowadzona w trzech etapach:
I etap – eliminacje szkolne 11.12.2017r.
  • szkolne komisje konkursowe powołują dyrektorzy szkół;
  • uczniowie w czasie 90 minut rozwiązują test przygotowany przez organizatorów, który składa się z 10 zadań zamkniętych i 5 zadań otwartych;
 • w czasie trwania konkursu nie można korzystać z kalkulatorów, tablic, podręczników i innych pomocy naukowych,
 • odpowiedzi do zadań zamkniętych uczeń zaznacza na przygotowanej karcie odpowiedzi,
 • zadania otwarte uczeń rozwiązuje w wyznaczonym do tego miejscu, pod treścią zadania,
 • za prawidłową odpowiedź do zadania zamkniętego uczeń uzyskuje 2 pkt, za brak odpowiedzi 0 pkt, a za błędną odpowiedź – 0,5 pkt,
 • za poprawnie rozwiązane zadanie otwarte uczeń otrzymuje maksimum 5 pkt,
 • za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań uczeń otrzymuje w sumie 45 pkt.
  • do dnia 12.01.2018r. szkolne komisje przesyłają, na adres organizatora listę uczniów, którzy zakwalifikowali się do II etapu ( maksymalnie 7 uczniów w szkołach podstawowych i 4 uczniów w szkołach podstawowych przekształconych z gimnazjów).
II etap – 19.03.2018r.
  • odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 4 w Warszawie, ul. Walerego Sławka 9,
  • uczniowie w czasie 90 minut rozwiązują test przygotowany przez organizatorów, który składa się z 10 zadań zamkniętych i 5 zadań otwartych;
 • w czasie trwania konkursu nie można korzystać z kalkulatorów, tablic, podręczników i innych pomocy naukowych,
 • odpowiedzi do zadań zamkniętych uczeń zaznacza na przygotowanej karcie odpowiedzi,
 • zadania otwarte uczeń rozwiązuje w wyznaczonym do tego miejscu, pod treścią zadania,
 • za prawidłową odpowiedź do zadania zamkniętego uczeń uzyskuje 2 pkt, za brak odpowiedzi 0 pkt, a za błędną odpowiedź – 0,5 pkt,
 • za poprawnie rozwiązane zadanie otwarte uczeń otrzymuje maksimum 5 pkt,
 • za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań uczeń otrzymuje w sumie 45 pkt.
  • komisja powołana przez organizatora olimpiady ocenia prace,
  • do finału zostaje zakwalifikowanych 15 uczniów, którzy w II etapie olimpiady osiągną najlepsze wyniki.

III etap – finał 27.04.2018r.
  • odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 4 w Warszawie, ul. Walerego Sławka 9,
  • uczniowie odpowiadają przed komisją na trzy wylosowane przez siebie pytania,
  • komisja zostanie powołana spośród nauczycieli matematyki i przedstawicieli współpracującego ze szkołą oddziału banku PKO BP.
  • każdy członek komisji przyznaje uczniowi maksymalnie: 2 pkt za pierwsze pytanie, 3 pkt za 2 pytanie i 5 pkt za trzecie pytanie.
Wyniki II i III etapu zostaną zsumowane.

  X. Ogłoszenie wyników olimpiady i wręczenie nagród odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 4 w Warszawie (dokładny termin będzie podany podczas III etepu olimpiady).
  XI. Organizatorzy olimpiady ufundują dla zwycięzców nagrody rzeczowe i dyplomy.
  XII. Adres kontaktowy: Szkoła Podstawowa Nr 4
ul. Walerego Sławka 9
02 – 495 Warszawa
tel/fax 662 67 80
mgr Mariola Adamus
mgr Edyta Deca

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz