Drogi uczniu, znajdziesz tu aktualności z "matematycznego życia szkoły", listę filmów edukacyjnych, łamigłówki i przede wszystkim cenne informacje dotyczące konkursów, w których możesz wziąć udział

Rok szkolny 2016/2017

REGULAMIN XI DZIELNICOWEJ OLIMPIADY MATEMATYCZNEJ
„ WIELKA  NIEWIADOMA”

I                     Honorowy patronat nad Olimpiadą obejmuje Burmistrz Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy.

II                   Olimpiada organizowana jest przez Szkołę Podstawową nr 4 im. Władysława Broniewskiego.

III               Olimpiada adresowana jest do uczniów klas VI szkół podstawowych Dzielnicy Ursus.

IV               Celem konkursu jest:
Ø    upowszechnienie wiedzy matematycznej wśród uczniów;
Ø    integracja młodzieży szkół podstawowych dzielnicy;
Ø    wymiana doświadczeń kadry nauczycielskiej.

V                  Temat XI edycji olimpiady brzmi: „Wielka niewiadoma”.

V                  Szkoły potwierdzają uczestnictwo w konkursie do dnia 15.11.2016r. mailowo lub faxem.

VI               Zakres olimpiady obejmuje:
Ø    I etap:

  • Posługiwanie się działaniami na liczbach całkowitych i wymiernych.
  • Działania na wyrażeniach algebraicznych (redukcja wyrazów podobnych, mnożenie sum algebraicznych przez liczbę).
  • Rozwiązywanie równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.
  • Zastosowanie równań w rozwiązywaniu zadań tekstowych.
Ø    II etap:
      Zakres I etapu oraz  rozwiązywanie układów równań i zadań tekstowych,
      których rozwiązanie prowadzi do ułożenia układu równań.

Ø    III etap:
      Zakres I i II etapu oraz rozwiązywanie nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą,
      przedstawianie zbiorów rozwiązań na osi liczbowej.

VII                     W olimpiadzie uczniowie rywalizują indywidualnie.

VIII                  Olimpiada zostanie przeprowadzona w trzech etapach:
I etap – eliminacje szkolne 15.12.2016r.
Ø  szkolne komisje konkursowe powołują dyrektorzy szkół;
Ø  uczniowie w czasie 90 minut rozwiązują test przygotowany przez organizatorów, który składa się z 10 zadań zamkniętych i 5 zadań otwartych;
·         w czasie trwania konkursu nie można korzystać z kalkulatorów, tablic, podręczników i innych pomocy naukowych,
·         odpowiedzi do zadań zamkniętych uczeń zaznacza na przygotowanej karcie odpowiedzi,
·         zadania otwarte uczeń rozwiązuje w wyznaczonym do tego miejscu, pod treścią zadania,
·         za prawidłową odpowiedź do zadania zamkniętego uczeń uzyskuje 2 pkt, za brak odpowiedzi 0 pkt, a za błędną odpowiedź – 0,5 pkt,
·         za poprawnie rozwiązane zadanie otwarte uczeń otrzymuje maksimum 5 pkt,
·         za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań uczeń otrzymuje w sumie 45 pkt.
Ø  do dnia 19.01.2017r. szkolne komisje przesyłają, na adres organizatora, listę laureatów nie przekraczającą 10 – 15 uczniów z najlepszymi wynikami, zakwalifikowanych do II etapu olimpiady.

II etap – 16.03.2017r.
Ø  odbędzie się w Szkole Podstawowej Nr 4 w Warszawie, ul. Walerego Sławka 9,
Ø  uczniowie w czasie 90 minut rozwiązują test przygotowany przez organizatorów, który składa się z 10 zadań zamkniętych i 5 zadań otwartych;
·         w czasie trwania konkursu nie można korzystać z kalkulatorów, tablic, podręczników i innych pomocy naukowych,
·         odpowiedzi do zadań zamkniętych uczeń zaznacza na przygotowanej karcie odpowiedzi,
·         zadania otwarte uczeń rozwiązuje w wyznaczonym do tego miejscu, pod treścią zadania,
·         za prawidłową odpowiedź do zadania zamkniętego uczeń uzyskuje 2 pkt, za brak odpowiedzi 0 pkt, a za błędną odpowiedź – 0,5 pkt,
·         za poprawnie rozwiązane zadanie otwarte uczeń otrzymuje maksimum 5 pkt,
·         za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań uczeń otrzymuje w sumie 45 pkt.
Ø  komisja powołana przez organizatora olimpiady ocenia prace,
Ø  do finału zostaje zakwalifikowanych 10 uczniów, którzy w II etapie olimpiady osiągną najlepsze wyniki.

III etap – finał 11.05.2017r.
Ø  odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 4 w Warszawie, ul. Walerego Sławka 9,
Ø  uczniowie odpowiadają przed komisją na trzy wylosowane przez siebie pytania,
Ø  komisja zostanie powołana spośród nauczycieli matematyki, zgłoszonych do olimpiady szkół,
Ø  każdy członek komisji przyznaje uczniowi maksymalnie: 2 pkt za pierwsze pytanie, 3 pkt za 2 pytanie i 5 pkt za trzecie pytanie.

Wyniki II i III etapu zostaną zsumowane.

IX               Ogłoszenie wyników olimpiady i wręczenie nagród odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 4 w Warszawie (dokładny termin będzie podany podczas III etepu olimpiady).

X               Organizatorzy olimpiady ufundują dla zwycięzców nagrody rzeczowe i dyplomy.

XI             Adres kontaktowy:                  Szkoła Podstawowa Nr 4
ul. Walerego Sławka 9
02 – 495 Warszawa
tel/fax 662 67 80
mgr Mariola Adamus
mgr Edyta Deca 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz