Drogi uczniu, znajdziesz tu aktualności z "matematycznego życia szkoły", listę filmów edukacyjnych, łamigłówki i przede wszystkim cenne informacje dotyczące konkursów, w których możesz wziąć udział

Materiały do III etapu konkursu kuratoryjnego

Termin etapu wojewódzkiego - czwartek, 2 marca 2017, godz. 11:00

Na etapie III konkursu uczestnicy powinni wykazać się wiedzą i umiejętnościami obejmującymi całość treści podstawy programowej na II etapie edukacyjnym.

Poszerzenie treści podstawy programowej na III etapie obejmuje następujące zagadnienia:
 • średnia arytmetyczna liczb:
   Film - Średnia arytmetyczna liczb
 • obliczanie liczby z danego jej ułamka (procentu):
   Film - Obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent
 • proste równania o współczynnikach całkowitych:
   Film - Rozwiązywanie równań 
 • pola powierzchni i objętości brył zbudowanych z prostopadłościanów,
 • objętości graniastosłupów prostych:
   Filmy - Geometria przestrzenna

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz