Drogi uczniu, znajdziesz tu aktualności z "matematycznego życia SP4", listę filmów edukacyjnych, łamigłówki i przede wszystkim cenne informacje dotyczące konkursów, w których możesz wziąć udział

sobota, 23 maja 2020

Konkurs KANGUR MATEMATYCZNY 2020...

... odbędzie się on-line :)

W tym roku wyjątkowo mamy konkurs próbny. Będzie okazja do przetestowania elektronicznej wersji tego wyzwania.

Wejdź na stronę i poznaj więcej szczegółów:
https://www.kangur-mat.pl/


Zapraszamy do treningu umiejętności przed konkursem: https://www.kangur-mat.pl/zadania.php

czwartek, 14 maja 2020

Obliczenia procentowe...

... w zadaniach konkursowych.

Zmierz się z wyzwaniem na ten tydzień :)

Zadanie 1:

Cenę pewnego towaru zwiększono najpierw o 8%, potem tę nową cenę podwyższono o 30 zł, a po jakimś czasie tę ostatnią cenę obniżono o 20%. Cena końcowa wyniosła 240 zł. Ile kosztował towar na początku? O ile procent cena końcowa była niższa od ceny początkowej?

Zadanie 2:

Cenę pewnego towaru podwyższono w okresie świątecznym o 10%, a później dwukrotnie obniżono, najpierw o 10%, a potem jeszcze o 20%. Po wszystkich zmianach towar kosztował 990 zł. Oblicz początkową cenę towaru. Jaki procent najwyższej ceny towaru stanowi cena końcowa?

Zadanie 3:

Liczba stanowiąca 4% liczby całkowitej n jest liczbą całkowitą podzielną przez 3. Jeśli podzielimy liczbę n przez 7, to otrzymamy resztę 1. Znajdź najmniejszą liczbę naturalną n o podanych własnościach.

Zadanie 4:

Woda stanowi 84% wagi spragnionego wielbłąda Kubusia. Jeśli ten wielbłąd się napije, jego waga wynosi 800 kg, a woda stanowi 85% jego wagi. Jaka jest waga spragnionego wielbłąda Kubusia

Zadanie 5:

Świeże jabłka zawierają 92% wody, suszone tylko 15%. Ile kilogramów suszonych jabłek otrzymamy z 17 kg świeżych jabłek?

Zadanie 6:

22. Połowa pasażerów, którzy wsiedli do tramwaju na przystanku początkowym, zajęła miejsca siedzące. Na pierwszym przystanku liczba pasażerów zwiększyła się o 8%. Ilu pasażerów wsiadło do tramwaju na przystanku początkowym, jeśli wiadomo, że w tramwaju mieści się co najwyżej 70 osób?

czwartek, 7 maja 2020

Majowa liga zadaniowa z matematyki...

Zachęcam Cię do udziału w KONKURSIE organizowanym przez WROCŁAWSKI PORTAL MATEMATYCZNY.

Zadania konkursowe na maj 2020
Zad. 1. Z Abecadłowa i Becadłowa wyruszyły jednocześnie ruchem jednostajnym jeden w kierunku drugiego dwa samochody, które minęły się po 3 godzinach. Jeden przebył drogę z Abecadłowa do Becadłowa w ciągu 5 godzin. W jakim czasie przebył tę drogę drugi samochód?
Zad. 2. Dziadek rozdzielił orzechy pomiędzy dwóch wnuków. Młodszemu dał 1/3 wszystkich i dołożył mu jeszcze 3 orzechy, a starszemu dał 1/3 pozostałych i dołożył ostatnich 6 orzechów. Ile orzechów otrzymał każdy wnuk?
Zad. 3. Pole trapezu ABCD wynosi 318 cm2. Długości podstaw trapezu wynoszą |AB| = 28 cm i |CD| =25 cm. Oblicz pole trójkąta ACD.

PS. Jeżeli potrafisz rozwiązać chociaż jedno zadanie, wejdź na stronę WROCŁAWSKIEGO PORTALU MATEMATYCZNEGO i weź udział w KONKURSIE. Regulamin znajdziesz w linku poniżej: http://www.matematyka.wroc.pl/book/liga-zadaniowa/gimnazjum

czwartek, 30 kwietnia 2020

Podzielność liczb naturalnych i całkowitych...

... w zadaniach konkursowych.

Zmierz się z wyzwaniem na ten tydzień :)

Zadanie 1:
Rozważamy liczby czterocyfrowe, w których zapisie nie występuje 0, a suma cyfr jest równa 7. Wypisz spośród takich liczb wszystkie liczby podzielne przez 4.

Zadanie 2:
Znajdź najmniejszą liczbę całkowitą dodatnią o tej własności, że podzielona przez każdy z ułamków, 14 3 i 35 8 , daje ilorazy będące liczbami całkowitymi.

Zadanie 3:
 Z cyfr 1, 2, 6, tworzymy wszystkie możliwe liczby czterocyfrowe, przy czym wśród nich znajdują się także liczby zapisane tylko przy pomocy jednej z podanych cyfr oraz liczby utworzone przy pomocy dokładnie dwóch różnych cyfr z trzech podanych. Ile jest liczb podzielnych przez 12 wsród wszystkich utworzonych w ten sposób liczb czterocyfrowych?

Zadanie 4:
Wskaż wszystkie pary cyfr a i b, dla których liczba 281a435b jest podzielna przez 18.

Zadanie 5:
Liczba naturalna nazywa się żółtą, jeśli zapisana jest przy pomocy różnych cyfr i iloczyn tych cyfr równy jest 2520. Podaj kilka przykładów takich liczb. Wyznacz największą i najmniejszą żółtą liczbę naturalną.

Zadanie 6:
Wyznacz wszystkie liczby pięciocyfrowe abcde podzielne przez 36, dla których a < b < c < d <e.

czwartek, 23 kwietnia 2020

czwartek, 16 kwietnia 2020

Kwietniowa liga zadaniowa z matematyki...

Zachęcam Cię do udziału w KONKURSIE organizowanym przez WROCŁAWSKI PORTAL MATEMATYCZNY.

Zadania konkursowe na kwiecień 2020
Zad. 1. Zapisano wszystkie liczby naturalne, zaczynając od n, a kończąc na n2. Wszystkich tych liczb było 601. Ile wynosi n?
Zad. 2. Ciuchcia w lunaparku porusza się ze stałą prędkością po zamkniętym torze o długości 60 m. Postanowiono zwiększyć prędkość kolejki o 0,4 km/h. Wojtek zauważył, że mimo to czas przejażdżki sie nie zmienił, za to wykonuje ona o jedno okrążenie więcej. Ile minut trwa przejażdżka kolejką?
Zad. 3. Martyna rozcięła kwadratową kartkę papieru na dwa jednakowe prostokąty. Każdy z nich złożyła tak, że otrzymała powierzchnie boczne dwóch różnych graniastosłupów prawidłowych czworokątnych. Suma objętości tych graniastosłupów wynosi 375 cm3. Ile jest równe pole kartki, którą Martyna miała na początku?

PS. Jeżeli potrafisz rozwiązać chociaż jedno zadanie, wejdź na stronę WROCŁAWSKIEGO PORTALU MATEMATYCZNEGO i weź udział w KONKURSIE. Regulamin znajdziesz w linku poniżej: http://www.matematyka.wroc.pl/book/liga-zadaniowa/gimnazjum

czwartek, 2 kwietnia 2020

Zmierz się z wyzwaniem...

Rozwiąż zadania, które pojawiły się na etapie szkolnym konkursu przedmiotowego z matematyki w województwie kujawsko - pomorskim. 
Zadanie 1
Spośród liczb naturalnych 1, 2, 3, . . . , 120 usunięto wszystkie liczby parzyste oraz wszystkie liczby podzielne przez 3. Ile liczb zostało? 
Zadanie 2
Ile razy, między godziną 00.00 i godziną 12.00 tego samego dnia, na zegarze elektronicznym, wskazującym godziny i minuty, pojawi się zapis godziny taki, w którym cyfra zero powtórzy się dokładnie trzy razy i oprócz tego widoczna będzie tylko jedna cyfra różna od zera? Ile minut minie od momentu, kiedy pojawi się pierwszy taki zapis do momentu, gdy pojawi się ostatni taki zapis? 
Zadanie 3
Na półce stały modele prostopadłościanów i graniastosłupów o podstawie trójkątnej. Nauczyciel zdjął niektóre z nich i postawił na stole. Zosia policzyła, że bryły te miały łącznie 72 krawędzie i 38 ścian. Ile modeli każdego z dwóch rodzajów brył postawił na stole nauczyciel? Ile wierzchołków miały wszystkie modele łącznie?
Zadanie 4
Liczba trzycyfrowa xyz jest typu V , jeśli x < y i y > z. (Np. liczbą tego typu jest liczba 793, ponieważ 7 < 9 i 9 > 3; również liczba 585 jest tego typu, ponieważ 5 < 8 i 8 > 5; natomiast liczby 789, 547, 652, 888, 511, 667, 332 nie są tego typu, ponieważ przynajmniej jedna ze wskazanych nierówności nie jest spełniona). Ile jest liczb typu V wśród liczb: 100, 101, 102, . . . , 248, 249, 250?
Masz pytania, wątpliwości, chcesz się pochwalić swoim rozwiązaniem?
Napisz do mnie:
Edyta.Szymanska@sp4.warszawa.pl